DualArt Design


Sistemele informatice de tip Cloud reprezintă elementul de bază în arhitectura unei soluții IoT (Internet of Things), ce permite conectarea lumii reale cu cea virtuală pentru a facilita comunicarea între obiecte, a sprijini dezvoltarea de servicii inteligente, a gestiona fluxurile de date și a oferi informații structurate utilizatorilor. Aceste sisteme oferă beneficii pentru o gamă variantă de domenii, de la monitorizarea condițiilor de mediu și a eficienței energetice, până la adoptarea la scară largă a vehiculelor autonome, mentenanța predictivă a echipamentelor industriale sau monitorizarea stării de sănătate a pacienților în centrele medicale. 
Printre principalele platforme Cloud utilizate în prezent pentru dezvoltarea de aplicații în domeniul IoT se numără:

  • Platforma IoT IBM Watson [, ] este o soluție care oferă servicii în Cloud pentru integrarea și managementul dispozitivelor IoT, securizarea fluxului de date, analiza în timp real a datelor, trasabilitatea datelor utilizând tehnologia Blockchain, gestionarea notificărilor și vizualizarea structurată a datelor utilizând panouri personalizate. Soluțiile de procesare a limbajului natural (NLP) au potențialul de a facilita interacțiunea dintre platformele Cloud și utilizatorii acestora. În acest sens, compania IBM a creat API-uri [, ] pentru conectarea surselor de date nestructurate la soluția Watson. Aceste API-uri oferă capabilități de procesare a limbajului natural, speech-to-text, text-to-speech, învățare automată, analiză de imagine și analiză de text. Astfel, soluțiile IoT dezvoltate pot integra funcționalități de comandă vocală în vederea solicitării unor informații (ex. temperatura ambientală) sau inițierii unor acțiuni (ex. reducerea temperaturii prin intermediul termostatului din cadrul rețelei inteligente).
  • Platforma IoT de la Google oferă diverse module software printre care (i) Cloud IoT core pentru înregistrarea și configurarea dispozitivelor IoT, colectarea și managementul datelor de la senzori, (ii) Cloud Pub/Sub pentru ingerarea datelor și routarea mesajelor, (iii) Google BigQuery pentru analiza securizată, în timp real, a datelor colectate (iv) platforma AI pentru realizarea de corelații între datele colectate, (v) Google Data Studio pentru crearea de panouri vizuale și rapoarte personalizate, și (vi) Google Maps Platform pentru vizualizarea pe hartă a surselor de date.
  • Azure IoT Suite [] este o soluție oferită de Microsoft ce integrează module software printre care: (i) IoT Hub, ce permite monitorizarea și configurarea la distanță a dispozitivelor IoT prin intermediul unui gateway în Cloud, (ii) Stream Analytics, ce permite procesarea și analiza evenimentelor în timp real, precum și detectarea anomaliilor, pe baza datelor provenite de la IoT Hub, (iii) Blob Storage pentru stocarea eficientă din punct de vedere economic a datelor, (iv) DocumentDB pentru managementul metadatelor privind dispozitivele conectate – configurație, stare de funcționare, proprietăți de securitate etc., (v) Web App pentru găzduirea aplicațiilor web ce oferă funcționalități de vizualizare a datelor structurate și a notificărilor, și (vi) Logic App pentru integrarea infrastructurilor existente și automatizarea proceselor. De asemenea, Azure IoT Suite oferă funcționalități de simulare virtuală a rețelelor de senzori.
  • FIWARE [] este o platformă IoT de tip open-source pentru dezvoltatori. Această platformă prezintă o serie de avantaje printre care se numeră interoperabilitatea pe care o oferă, costurile reduse pentru dezvoltarea de aplicații și scalabilitatea soluțiilor dezvoltate. Fiind vorba despre un ecosistem cu sursă dechisă, FIWARE oferă posibilitatea integrării de dispozitive IoT (senzori, actuatori etc.) de la diverși producători. De asemenea, blocurile software oferite de FIWARE pot fi integrate de dezvoltatori în propriile soluții. Principalele dezavantaje ale platformei FIWARE sunt reprezentate de problemele de securitate, de maturitate tehnologică și de suport cu care se confruntă deseori soluțiile open-source.
  • Oracle IoT [] este o platformă Cloud ce oferă funcționalități de simulare digitală a ecosistemelor IoT în format 3D, detectare a anomaliilor pe baza datelor provenite de la senzori, realizare de predicții, notificare și alertare pe diverse canale de comunicare (SMS, e-mail etc.), gestionare la distanță a dispozitivelor IoT și vizualizare structurată a datelor.

    Una dintre principalele provocări în domeniul platformelor Cloud ce integrează surse multiple de date este reprezentată de deficitul major în consistența și uniformitatea standardelor. Principalele soluții existente în prezent pe piață sunt sisteme proprietare ce oferă un grad scăzut de compatibilitate cu surse externe de date sau cu soluțiile oferite de alți producători, aspect ce limitează interoperabilitatea, scalabilitatea, securitatea, eficiența costurilor și fiabilitatea soluțiilor complexe de monitorizare implementate la scară largă. Odată cu evoluția acestei industrii, devine din ce în ce mai necesară adoptarea unui model standardizat pentru creșterea compatibilității între soluțiile IoT oferite de marii producători și diminuarea riscurilor generate de atacurile cibernetice.